این مجموعه به عنوان یکی از مهمترین وارد کنندگان لوازم یدکی لیفتراک با تمرکز اصلی بر لوازم یدکی لیفتراک سهند . لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو .
لوازم یدکی لیفتراک سپاهان و لوازم یدکی موتورهای پرکینز

محصولات شامل :


  • شمع گرم کن لیفتراک
  • موتور کامل پر کینز
  • گیربکس لیفتراک سهند
  • قطعات لیفتراک
  • لوازم یدکی لیفتراک هاستر


  • دیفرانسیل لیفتراک
  • سیستم ترمز لیفتراک
  • سیستم چرخهای لیفتراک
  • تولیدقطعات لیفتراک
  • اکسل کامل لیفتراک سهند